Guldkringlans förhållningssätt till Covid-19

Vi som arbetar i servicebranschen är vana vid att följa föreskrifter och regler för att säkerställa god hygien och våra gästers säkerhet. Med anledning av den generella risken för smitta av Covid-19 har vi fördjupat våra instruktioner till samtliga medarbetare.

Vi vidtar bland annat följande åtgärder på Guldkringlan:

Vi minimerar risken för direktkontakt genom att hålla god handhygien, undvika handhälsning och att röra ansiktet

Samtliga medarbetare har instruerats att stanna hemma vid minsta tecken på ohälsa

Handsprit hålls lätt tillgängligt för både personal och gäster

Guldkringlan följer Visitas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hantering av risk för smittspridning. Våra medarbetare hålls löpande uppdaterade om utvecklingen.

Ring oss gärna om du vill veta mer. För den som är orolig och har allmänna frågor finns en upplysningslinje att ringa på telefon 113 13.Publicerat avuser